شرکت نیک تابان دز

طراح و تولید کننده قطعات پیش ساخته بتنی

مشتریان ما

پیشرو در کیفیت، ساخت و مدیریت

ISO 10004

ISO 9001

واحد نمونه استاندارد

عضو انجمن بتن ایران

محصولات