شرکت نیک تابان دز

تولید کننده قطعات پیش ساخته بتنی

مشتریان ما

پیشرو در ساخت قطعات بتنی

واحد نمونه استاندارد

عضو انجمن بتن ایران