شرکت نیک تابان دز

تولید کننده قطعات پیش ساخته بتنی

مشتریان ما

پیشرو در کیفیت، ساخت و مدیریت

واحد نمونه استاندارد

عضو انجمن بتن ایران