قطعات پیش ساخته سفارشی

شرکت نیک تابان دز با ۱۶ سال سابقه اجرایی و ساخت  قطعات خاص سفارشی  ارگان های مختلف کشوری و استانی  با رعایت کلیه اصول و استانداردهای اجرایی مطابق با آیین نامه رسمی کشور و  استفاده از بتن مرغوب، با عیار ۴۰۰ همچنین استفاده از کیورینگ و عمل آوری با کمک بخار و حوضچه های آب، آمادگی طراحی، ساخت و اجرای  انواع قطعات پیش ساخته بتنی را در مجموعه ی خود دارد.  قطعاتی مانند: